مجموعه سامانه های ماد

تعداد محصولات : 1
MR  ضخامت 12.5، طول 2500 (میلیمتر)-کی پلاس (کناف)

کی پلاس (کناف)

MR ضخامت 12.5، طول 2500 (میلیمتر)
عرض 1200 میلیمتر