مجموعه سامانه های ماد

تعداد محصولات : 1
RG ضخامت 15، طول 2400 (میلیمتر)-کی پلاس (کناف)

کی پلاس (کناف)

RG ضخامت 15، طول 2400 (میلیمتر)
عرض 1200 میلیمتر