مجموعه سامانه های ماد

تعداد محصولات : 3
RG ضخامت 12.5، طول 2500 (میلیمتر)-کی پلاس (کناف)

کی پلاس (کناف)

RG ضخامت 12.5، طول 2500 (میلیمتر)
عرض 1200 میلیمتر
RG ضخامت 12.5، طول 2500 (میلیمتر)-کارا

کارا

RG ضخامت 12.5، طول 2500 (میلیمتر)
عرض 1200 میلیمتر
RG ضخامت 12.5، طول 2500 (میلیمتر)-باتیس

باتیس

RG ضخامت 12.5، طول 2500 (میلیمتر)
عرض 1200 میلیمتر